O nas

Miło nam poinformować, że od lipca 2014 r. rozpoczynamy realizację projektu:
 „Badania przemys┼éowe nad seria innowacyjnych, dedykowanych,
poprawiaj─ůcych dobrostan zwierz─ůt oraz komfort hodowcy, terrariów dla gadów i p┼éazów”

Dofinansowany w ramach III Edycji Programu Innotech, Ścieżka Hi-Tech

ID 225862, realizacja w latach 2014-2016

 Firma Bat-Cell istniej─Ö na rynku od 2012 roku. Powsta┼éa jako odpowied┼║ na oczekiwania klientów w zakresie kompleksowego ┼Ťwiadczenia us┼éug in┼╝ynierskich, w szczególno┼Ťci  w sferze ochrony i in┼╝ynierii ┼Ťrodowiska (przede wszystkim oceny toksycznego wp┼éywu mieszanin gazowych  na zdrowie cz┼éowieka),  specjalistycznego projektowania i wykonawstwa in┼╝ynierskiego oraz rozwi─ůzywania skomplikowanych problemów  z zakresu modelowania przep┼éywu p┼éynów (cieczy i gazów). Wspó┼épracujemy z ekspertami i specjalistami z wielu dziedzin nauk technicznyh oraz ró┼╝nego typu laboratoriami w celu zapewnienia Pa┼ästwu jak najlepszej jako┼Ťci proponowanych us┼éug, opinii, ekspertyz i rozwi─ůza┼ä produktowych.

Oprócz dzia┼éalno┼Ťci us┼éugowej oferujemy naszym klientom szereg urz─ůdze┼ä do poboru prób gazów w kierunku oceny toksykologicznej (seri─Ö aparatury do testów bio┼Ťrodowiskowych:  Bat-Cell Bio-Ambient-Tests) oraz analityki chemicznej (uk┼éady aspiracyjne do poboru prób) jak równie┼╝ akcesoriów. Dysponuj─ůc bogat─ů baz─ů profesjonalnych i do┼Ťwiadczonych podwykonawców projektujemy i wykonujemy urz─ůdzania na indywidualne zapotrzebowania klienta.